Банкова сметка


Банкова сметка в лева:
Банка ProCredit Bank EAD 
IBAN: BG31PRCB92301050630601
SWIFT/BIC: PRCBBGSF
Получател: НЮ СЪН ТРАВЕЛ ООД


Банкова сметка в евро:
ProCredit Bank EAD (Bulgaria)
IBAN: BG13PRCB92301450630601

SWIFT/BIC: PRCBBGSF
Получател: NEW SUN TRAVEL LTD